Coaching

 

 

Wat is coaching?

Coaching en counseling zijn begeleidingsvormen die dicht naast elkaar liggen. Het zijn vormen van kortdurende begeleiding waarbij u ondersteund wordt bij het behalen van zelfgekozen doelen.  Bij counseling ligt de nadruk over het algemeen meer op het emotionele vlak en bij coaching gaat het vaak om meer praktische zaken. In de praktijk vloeien deze vormen vaak samen. Daar waar coaching wordt genoemd, wordt dus eveneens counseling bedoeld.

In coaching en counseling wordt gewerkt aan:

  • Het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven.
  • Het optimaal benutten van (tot nu toe) ongebruikte mogelijkheden.
  • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren.

Ik ga er vanuit dat u zelf al veel kan en weet, maar zich daar misschien niet altijd van bewust bent. Er worden geen kant en klare oplossingen gegeven. Tijdens de sessies zal ik veel vragen aan u stellen. Door de gestelde vragen zult u gaan nadenken en zelf antwoorden, krachten en oplossingen vinden. Als een oplossing of een idee van uzelf komt heeft het namelijk veel meer kracht dan dat het van buitenaf wordt aan- of zelfs opgedragen. Vaak is een oplossing dat u anders tegen problemen leert aankijken en leert ermee om te gaan.

 U kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist terecht voor coaching en/of counseling. Waarom coaching?

Iedereen krijgt in zijn of haar leven wel één of meerdere keren te maken met situaties die ervoor zorgen dat het (even) niet lekker loopt. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Onzekerheid of faalangst kunnen blokkerend werken voor zowel ouders als kind in het dagelijkse leven. Ook kunnen er veel spanningen in het gezin ontstaan door bijvoorbeeld een scheiding of een ziekte van een gezinslid. Pestgedrag kan ervoor zorgen dat een kind zich al langere tijd niet prettig voelt en niet weet hoe dit kan worden opgelost. Het is dan ook goed mogelijk dat u met vragen zit over hoe u het beste met dit soort zaken kan omgaan.

Samen kijken we waarmee u aan de slag wilt. Daarbij wordt gewerkt vanuit uw eigen kracht.  Ik combineer gesprekken met activiteiten. U onderzoekt en ontdekt wat u het beste kunt doen. U kunt experimenteren met nieuw gedrag en verborgen talenten te ontdekken.