TarievenIn een kennismakingsgesprek bespreken we wat uw vraag is en welke mogelijkheden er zijn. Na dit gesprek beslist u of u de samenwerking wil aangaan. Vervolgens worden dan de vervolgafspraken gemaakt. 
                 

De tarieven zijn:    

Kennismaking / intakegesprek 60 min            € 25,-
Kinder-en oudercoaching (per sessie) 60 min € 50,-
Coaching met hulp van paarden (per sessie) 60 - 90 min             € 65,-

 

Alle bedragen zijn inclusief BTW. Voor afspraken buiten Dordrecht worden reiskosten in rekening gebracht van €0,25 per kilometer.

Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht. Voorkom dit en meldt uw afspraak tenminste 24 uur van tevoren af.

Betaling geschiedt aan het einde van de sessie contant of binnen 10 dagen per overboeking.