Mijn Kracht & Ik
Over Mijn Kracht & ik

Mijn kracht en ik is een bureau voor coaching en counseling. Er wordt gewerkt vanuit de gedachte dat iedereen over kwaliteiten beschikt. De kracht ligt in het versterken van reeds duidelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van kwaliteiten die minder de aandacht hebben (gehad). De coaching en counseling richt zich op oplossingen en het versterken van mogelijkheden. De coach helpt de klant zelf beslissingen te nemen en antwoorden te vinden.

De naam Mijn kracht en ik staat dan ook voor mijn kracht, mijn vaardigheden, mijn oplossingen en op mijn eigen wijze. Door ondersteuning van de coach kun je bepaalde kwaliteiten meer eigen maken.


Over Manon

De coach is Manon Mathlener-Jaspar.  Ze beschikt over een brede ervaring in het werken met kinderen en ouders. Na de studie HBO Sociaal Pedagogische Hulpverlening is ze werkzaam geweest in de kinderopvang, kinder- en jeugdpsychiatrie en als maatschappelijk werker bij pleegzorg. Manon heeft vele kinderen en ouders met verschillende achtergronden ondersteund in haar werk.

Als sociotherapeut heeft zij expertise opgebouwd in het begeleiden van kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek. Manon heeft ruime ervaring in het ondersteunen van pleegouders bij de opvoeding van hun pleegkinderen. Door deze kennis en ervaring te combineren ontstaat er een brede blik voor specifieke vragen.

Rode draad in privé- en werkleven van Manon zijn paarden. Als jong meisje verliefd geworden op deze edele dieren en dagenlang op de manege genoten van de nabijheid van de dieren. Een fijne hobby waar zij ook haar werk van heeft gemaakt door zich op te leiden tot instructrice. Manon zag hoe bijzonder het contact tussen mens en paard is. De combinatie tussen haar werkervaring in zowel de paarden als de hulpverlening leidde tot het verzorgen van lessen voor kinderen met een gedrags-of ontwikkelingsstoornis en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Manon zag dat hier nog meer kracht uit te halen viel. Ze heeft dan ook de opleiding tot Equine Assisted Coach (EAC) gevolgd aan de Keulseweg. Manon is als paardencoach aangesloten bij het kwaliteitsregister KREAC.

Manon is een integere coach die vertrouwen wekt en een mooie balans weet te vinden tussen energie en rust.